VIVA | פונדקאות בנפאל, פונדקאות נפאל
צרו קשר: 052-2860257

עלויות - פונדקאות בנפאל

חשוב לנו לשמור עבורכם על מחיר אטרקטיבי אך בו בזמן לא להתפשר על איכות השירותים הרפואיים והליווי האישי הנדרש בתהליך. המחירון שלנו כולל את כל העלויות הבסיסיות של פונדקאות בנפאל ועלויות אפשריות נוספות, עבור כל המקרים שאנו יכולים לצפות.

להלן המחירים של הליך הפונדקאות בנפאל (העלויות מתורגמות להערכה בדולרים. כל המחירים לקליניקה / סוכנות הפונדקאיות בהליך הפונדקאות בנפאל, יקבעו בהתאם לחוזה שיחתם לפי עלויות מטבע מקומי):

חבילה בסיסית:
 

עם החתימה על החוזה

 כמה נשלם?
עבור החברה  9,800 ₪
התאמת פונדקאית ללקוח  2,500 $
תחילת טיפולי ההפריה     5,000 $
עבור תורמת ביצית         תלוי תורמת 

עם אישור דופק

עבור החברה 9,800 ₪ 
עבור הטיפול בפונדקאית בנפאל (בחלוקה לשלבים) 8,000 $       

שבוע 28 להיריון - לקראת לידה

 9,000 $  
עבור החברה 9,400 ₪
עבור לידה  בהתאם לעלויות בית חולים
סה"כ 
 24,500 $  + 29,000 ש"ח
 

 עלות תורמת ביצית הודית  2,000-3,500 $
 עלות תורמת ביצית אוקראינה / דרום אפריקה  12,000 - 14,000 $        
 עלות ניתוח קיסרי  2,000 - 3,000 $

חבילות בטוחות:

מתי ועל מה נשלם?

חבילת הבטחת היריון

עם תורמת מערביות

(ביציות מוקפאות)

חבילת הבטחת לידה

עם תורמת מקומית

חבילת הבטחת לידה

עם תורמת בין לאומית

תשלום ראשון לויוה

כלול

כלול

כלול

עם אישור התורמת

20,500$

20,000$

27,000$

עם אישור הדופק

17,000$

21,000$

22,000$

תשלום שני לויוה

כלול

כלול

כלול

שבועות 18-20

14,500$

14,000$

16,000$

תשלומים בלידה:

 

 

 

תשלום שלישי לויוה

כלול

כלול

כלול

חבילת לידה המכסה את כל עלויות הלידה, עלות פגייה, לידת תאומים, אשפוז לאחר לידה או סיבוכי לידה.

כלול

כלול

כלול

אופציונאלי- פיצוי לפונדקאית במקרה של לידת תאומים

2,100$

2,100$

2,100$

במקרה של סיבוכים, עלויות אשפוז, עלויות לידה לא סטנדרטיות וחיובים חריגים

בהתאם לעליות בית החולים

בהתאם לעליות בית החולים

בהתאם לעליות בית החולים

סה"כ

52,000$

55,000$

65,000$

 
מחירי הפונדקאות בנפאל אינם כוללים – בדיקות רפואיות להורים המיועדים, טיסות ושהייה בנפאל, טיפול בהיבטים המשפטיים של הוצאת הילד מנפאל, עלויות נוספות אפשריות כפי שיפרט החוזה.
 
המחירים בטבלה עבור החברה (בשקלים) אינם כוללים מע"מ.

פונדקאות  פונדקאות בחו"ל  פונדקאות בארה"ב  פונדקאות בהודו  פונדקאות בנפאל תרומת ביצית  מפת אתר
Blacknet.co.il - בניית אתרים